AUTANA AS

Konsulent- og prosjektledertjenester innen bla administrasjon, økonomi, systemutvikling, ingeniør- og arkitekttjenester.

Vil du ha økonomisk styring og kontroll i dine prosjekter? Dette gjør vi:

Vi er løsningsorient folk som bygger opp enkle systemer i excel, power apps og sharepoint som hjelper brukere å holde fokus på økonomien til prosjekter. Vi jobber med:

PROSESSER OG SYSTEMUTVIKLING

 • Identifisere avvik i prosesser
 • kartlegge problemstillinger
 • vurdere løsninger
 • definere nye prosesser
 • automatisere og effektivisere rutiner gjennom enkle løsninger
 • gi opplæring til systems brukere
 • kontinuerlig forbedring av systemer, prosesser og rutiner

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

 • gjennomføre analyser for kontinuerlige produktivitetsforbedringer
 • kontrollere prosjekts økonomier gjennom kostnadskontroll
 • beregne selvkost av mannskap, maskiner og produkter
 • gjennomføre økonomiske analyser
 • gi støtte til prosjektpersonell for å videreutvikle økonomiforståelse
 • bearbeide store databaser
 • samle informasjon i rapporter og grafer

ARKITEKTTJENESTER

 • tegning av løsninger i ulike kategorier
 • vi jobber med nybygning eller renovering
 • drift og vedlikehold av bolig i Alicante, Spania

kunnskap og ferdigheter

 • Lang erfaring innen revisjon, økonomi, sterke ferdigheter i Excel, systemforståelse.

kompetanser

 • Vi jobber strukturert og systematisk. Vi er analytiske og detaljfokuserte. Vi har god forretningsforståelse.

Våre kunder

Image
Bedriftene trenger struktur og kontroll på sine prosjekter og på daglige oppgaver. Basert i våre erfaringer kan enkle løsninger gjøre store differanser i hverdagen som forbedrer prosjekts bidrag.